Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ – biser nepregledne ravnice

Specijalni rezervat prirode 1. kategorije “Carska bara” obuhvata ostatak nekadašnjeg plavnog područja duž donjeg toka reke Begej, sa očuvanim i raznovrsnim orografskim i hidrografskim ritskim oblicima i pojavama. Predstavlja kompleks – mozaik barsko–močvarnih, šumskih, livadskih, stepskih i slatinskih ekosistema sa raznovrsnim i bogatim živim svetom i staništima mnogih endemskih, subendemskih, reliktnih vrsta panonskog prostora. Nalazi se na aluvijalnoj ravni između Tise i kanala Begej, na teritoriji Grada Zrenjanina, jugozapadno od naselja Ečka, Stajićevo i Lukino selo, severno i istočno od Belog Blata i severno od naselja Perlez a sa severne i južne strane opasuje Ečanska jezera.

carska bara zrenjanin
Carska bara Zrenjanin 2
carska bara zrenjanin

Prirodne vrednosti Specijalnog rezervata prirode “Carska bara” visoko su ocenjene zbog postojanja oko 500 biljnih vrsta, 239 vrsta ptica (od kojih se svih osam evropskih vrsta čaplji gnezde na ovom prostoru), 20 vrsta riba, kao i 30 vrsta sisara retkih za ovo područje (vidra, tekunica, šumska-mrka voluharica, divlja mačka i dr.), a od posebnog značaja su i ribnjačka jezera koja se nalaze između dva entiteta zaštićenog prirodnog dobra.

Ima verifikovan međunarodni status područja od izuzetnog značaja za ptice Evrope (IBA – Important Bird Area) i područja od izuzetnog značaja za biljne vrste Evrope (IPA – Important Plant Area). Zbog toga je područje Carska bara određeno kao Područje od posebne važnosti za zaštitu prirode (Areas of Special Conservation Interest- ASCI). Kao takvo obrađeno je i implementirano u EMERALD mrežu staništa i vrsta. Zatim, područje Carske bare je Ramsarsko područje, odnosno područje od važnosti sa aspekta konvencije o močvarama međunarodne važnosti kao habitatima vodenih ptica.

Carska bara Zrenjanin
Carska bara Zrenjanin

Turistička sezona na Carskoj bari zvanično počinje početkom aprila meseca iako rezervacije za ekskurzije stižu već januara meseca. Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ je dostupan posetiocima svakoga dana od 9-18 časova. Ulazak u rezervat se naplaćuje 100 dinara za odrasle i 50 dinara za decu od 8-18 godina. U centru za posetioce postoji novo dečije igralište, novi mobilijari, klupe, dovoljan broj kanti za smeće, tehnička voda, toalet.

carska bara zrenjanin
carska bara zrenjanin 7 1

Organizovanih pešačkih tura nema, ali se posetioci mogu sami prošetati stazom zdravlja u dužini oko 4.800 metara gde ih na kraju čeka novi vidikovac sa kojeg se može videti okno Carske bare, koje se nalazi u 1.stepenu zaštite. Na stazi zdravlja se nalaze klupe i odmorišta na kojima se posetioci mogu odmoriti i nastaviti dalje svoj put.

Posetioci mogu iznajmiti biciklove za vožnju u prirodi, kao i kanue za samostalnu plovidbu Starim Begejom. Posetioci mogu ploviti Starim Begejom brodićima, kojih ustanova ukupno ima 3 na raspolaganju sa obaveznom upotrebom zaštitne opreme. Plovidba je duga 5 kilometara i traje oko sat vremena, a krajnja destinacija je novi vidikovac. Na toj lokaciji se posetioci zadrže do 20 minuta za odmor, fotografisanje, a onda se kreće istim putem nazad.

carska bara zrenjanin
carska bara zrenjanin 8 2
Carska bara Zrenjanin
 1. Individualni izlet – odrasli obuhvata : Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.).
 2. Individualni izlet – deca od 8-18 godina obuhvata : Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.).
 3. Vožnja brodićem odrasli obuhvata: Vožnju brodićem do pristaništa kod vidikovca sa koga se pruža pogled na okno Carske bare .Vožnja je duga 5 km i vremenski traje oko 1 sat i 30minuta. Tokom vožnje posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Vožnja brodićem deca od 8-18 godina obuhvata: Vožnju brodićem do pristaništa kod vidikovca sa koga se pruža pogled na okno Carske bare .Vožnja je duga 5 km i vremenski traje oko 1 sat i 30minuta. Tokom vožnje posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Iznajmljivanje kanua za 2 osobe obuhvata: Najam drvenog kanua za dve osobe. Posetioci plaćaju po satu provedenom u kanuu. Posetioci pri uzimaju kanua plaćaju naknadu za najviše 3 sata i potpisuju dokument o odgovornosti. Tokom vožnje kanua posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Iznajmljivanje biciklova odrasli obuhvata: Posetioci plaćaju najam bicikla po satu ili danu (tokom radnog vremena zaposlenih). Pri uzimanju bicikla posetioci plaćaju naknadu za sate koje planiraju da provedu u vožnji i potpisuju dokument o odgovornosti. Tokom vožnje biciklova posetioci su dužni da nose zaštitne kacige iz bezbednosnih razloga.
 • Iznajmljivanje biciklova deca obuhvata: Posetioci plaćaju najam bicikla po satu ili danu (tokom radnog vremena zaposlenih). Deca mogu iznajmiti bicikl samo uz prisustvo roditelja.  Pri uzimanju bicikla posetioci plaćaju naknadu za sate koje planiraju da provedu u vožnji i potpisuju dokument o odgovornosti. Tokom vožnje biciklova posetioci su dužni da nose zaštitne kacige iz bezbednosnih razloga.
 • Iznajmljivanje elektrobiciklova odrasli obuhvata: Posetioci plaćaju najam bicikla po satu ili danu (tokom radnog vremena zaposlenih). Pri uzimanju bicikla posetioci plaćaju naknadu za sate koje planiraju da provedu u vožnji i potpisuju dokument o odgovornosti. Tokom vožnje biciklova posetioci su dužni da nose zaštitne kacige iz bezbednosnih razloga.
 • Paket br.1 odrasli obuhvata: Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), vožnju brodićem u pratnji vodiča, korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.). Tokom vožnje posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Paket br. 2  deca/ekskurzije obuhvata: Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), vožnju brodićem u pratnji vodiča, korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.). Tokom vožnje posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Paket br.3 deca/ekskurzije ekskurzije obuhvata: Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), šetnju u pratnji vodiča, korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.).
 • Paket br.4 – fotografi obuhvata: Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), vožnju brodićem u pratnji čuvara prirode u trajanju do  najviše 3 sata, korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.). Tokom vožnje fotografi su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.

Postoji mogućnost zakupa brodića za manje od 6 posetilaca i tada je cena aranžmana 4.000 dinara, npr. bračni par koji želi individualnu vožnju Starim Begejom.

Za rekreativni ribolov u SRP „Carska bara“ važi posebna dozvola u iznosu od 4.000 dinara koju prodaje korisnik Ribarskog područja Mali Begej ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin.

U ovom zaštićenom području su prisutne 2 čuvarske službe, ribočuvari i čuvari prirode.

Kontakt telefon za informacije i zakazivanja: +381 64 811 89 29

rezervatiprirodezr@gmail.com

16 Comments

 1. Poštovani,
  Nikom mi se ne javlja na tel.koji je dat u tekstu. Da li možete da mi date inforamcije:
  – da li je rezervat Crska bara otvorena za posetioce
  -da li mogu da rezervišem 4 mesta za brodić
  – da li treba da se najavim nekom za šetnju – stazom zdravlja..Htela bih da svojim izletom koji planiram naredni vikend ( 20-21.06.2020.) obuhvatim sve
  Hvala unapred

 2. Poštovana Radmila, telefon je ispravan pa vas molimo da pokušate još koji put, naravno u pre podnevnim časovima.
  – Rezervat je otvoren za posetioce
  – Brodić zbog nižeg vodostaja trenitno ne ide ali su mobilni manji čamci i potrebna je rezervacija (često je to moguće uraditi i na licu mesta)
  – Za stazu zdravlja nije potrebna najava.

 3. Poštovani,
  imam slican zatev kao i Radmila, s tim da bi nas mozda bilo i 5.
  nedelja oko 16.00

 4. Poštovani,

  Da li je dozvoljen ulazak u Carsku baru sa psom?

  Hvala unapred na odgovoru.

  Srdačan pozdrav,

 5. Isto kao i za Radmilu, potrebno je pozvati za vožnju (za šetnju ne) osim ako ne želite da rizikujete tj. da probate „na slepo“ i nađete mesto, i to je moguće.

 6. Poštovani,
  zanima me da li zbog obilnih padavina Rezervat radi i da li je potrebna rezervacija za brodić ili može na licu mesta? Došla bih 28.6. sa drugaricama.
  Srdačan pozdrav.🙂

 7. Poštovana Marina, i pored obilnih padavina Rezervat radi a rezervacije/dogovor oko vožnje manjim brodićem su moguće i na licu mesta. Dobro došli.

 8. Postovani, dosla bih sutra u vas rezervat, samo nas dvoje, zanima me da li vozi veci brod, ili samo manji,
  i koja je cena voznje? Hvala

 9. Poštovana Aleksandra, veliki brod nije u funkciji i samo radi manji brodić (i da je u funkciji ne bi vozio zbog niskog vodostaja)

  INFOMACIJA ZA SVE KOJI NAS PRATE;
  Cena karata su sledeće
  450 din odrasli
  400 din škole
  U ceni je i staza zdravlja koja se inače plaća 150 din za odrasle i 100 din za škole ako nema brodića.

  Ako imate nekih nedoumica, slobodno pozovite rukovodioca sektora za turizam (info/zakazivanje) Milivoj Putić Puta 063/325868

 10. Postovani napisali ste samo,cenu za odrasle i skole, a deca, pojedinacno? Deca koja dodju sa roditeljima?

 11. Postovani, da li mogu da rezervisem dva mesta za brod ili camac, za sutra nedelju 5.7.20. I u koje vreme I na kom mestu je potrebno da budemo?

 12. Poštovana Ana, kao što smo napisali u predhodnim odgovorima, morate pozvati gospodina Putića za sve detalje oko rezrevacija. Na ovom sajtu možete dobiti samo osnovne informacije. Srdačan pozdrav.

 13. Stigli smo u Carsku baru oko 12 časova, četvrtak 16 jul. 2020. Pustara totalna, nema ljudi, prilaz po putu peške bez trotoara, čamci ne idu tj samo vikendom, kako kažu na pristaništu, ili da platite 6000 za sat vremena. Pa mi na Ohridu platismo 5e po osobi obilazak čamcem…Naša posla i turizam
  Bar popismo kafu u lepom restoranu Trofej da nismo džaba dolazili.

 14. Zaboravih da dodam da komarci grizu kao pomahnitali pa posle 200m na tzv. Stazi zdravlja zaradismo po 10ak uboda i vratismo se nazad. Za izbegavanje

 15. Postovani, na koji broj se moze nazvati za zakazivanje voznje brodicem u nedelju 26.07.2020?

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *