Specijalni rezervat prirode “Carska bara” – biser nepregledne ravnice

Specijalni rezervat prirode 1. kategorije “Carska bara” obuhvata ostatak nekadašnjeg plavnog područja duž donjeg toka reke Begej, sa očuvanim i raznovrsnim orografskim i hidrografskim ritskim oblicima i pojavama. Predstavlja kompleks – mozaik barsko–močvarnih, šumskih, livadskih, stepskih i slatinskih ekosistema sa raznovrsnim i bogatim živim svetom i staništima mnogih endemskih, subendemskih, reliktnih vrsta panonskog prostora. Nalazi se na aluvijalnoj ravni između Tise i kanala Begej, na teritoriji Grada Zrenjanina, jugozapadno od naselja Ečka, Stajićevo i Lukino selo, severno i istočno od Belog Blata i severno od naselja Perlez a sa severne i južne strane opasuje Ečanska jezera.

carska bara zrenjanin
Carska bara Zrenjanin 2
carska bara zrenjanin

Prirodne vrednosti Specijalnog rezervata prirode “Carska bara” visoko su ocenjene zbog postojanja oko 500 biljnih vrsta, 239 vrsta ptica (od kojih se svih osam evropskih vrsta čaplji gnezde na ovom prostoru), 20 vrsta riba, kao i 30 vrsta sisara retkih za ovo područje (vidra, tekunica, šumska-mrka voluharica, divlja mačka i dr.), a od posebnog značaja su i ribnjačka jezera koja se nalaze između dva entiteta zaštićenog prirodnog dobra.

Ima verifikovan međunarodni status područja od izuzetnog značaja za ptice Evrope (IBA – Important Bird Area) i područja od izuzetnog značaja za biljne vrste Evrope (IPA – Important Plant Area). Zbog toga je područje Carska bara određeno kao Područje od posebne važnosti za zaštitu prirode (Areas of Special Conservation Interest- ASCI). Kao takvo obrađeno je i implementirano u EMERALD mrežu staništa i vrsta. Zatim, područje Carske bare je Ramsarsko područje, odnosno područje od važnosti sa aspekta konvencije o močvarama međunarodne važnosti kao habitatima vodenih ptica.

Carska bara Zrenjanin
Carska bara Zrenjanin

Turistička sezona na Carskoj bari zvanično počinje početkom aprila meseca iako rezervacije za ekskurzije stižu već januara meseca. Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ je dostupan posetiocima svakoga dana od 9-18 časova. Ulazak u rezervat se naplaćuje 100 dinara za odrasle i 50 dinara za decu od 8-18 godina. U centru za posetioce postoji novo dečije igralište, novi mobilijari, klupe, dovoljan broj kanti za smeće, tehnička voda, toalet.

carska bara zrenjanin
carska bara zrenjanin 7 1

Organizovanih pešačkih tura nema, ali se posetioci mogu sami prošetati stazom zdravlja u dužini oko 4.800 metara gde ih na kraju čeka novi vidikovac sa kojeg se može videti okno Carske bare, koje se nalazi u 1.stepenu zaštite. Na stazi zdravlja se nalaze klupe i odmorišta na kojima se posetioci mogu odmoriti i nastaviti dalje svoj put.

Posetioci mogu iznajmiti biciklove za vožnju u prirodi, kao i kanue za samostalnu plovidbu Starim Begejom. Posetioci mogu ploviti Starim Begejom brodićima, kojih ustanova ukupno ima 3 na raspolaganju sa obaveznom upotrebom zaštitne opreme. Plovidba je duga 5 kilometara i traje oko sat vremena, a krajnja destinacija je novi vidikovac. Na toj lokaciji se posetioci zadrže do 20 minuta za odmor, fotografisanje, a onda se kreće istim putem nazad.

carska bara zrenjanin
carska bara zrenjanin 8 2
Carska bara Zrenjanin
 1. Individualni izlet – odrasli obuhvata : Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.).
 2. Individualni izlet – deca od 8-18 godina obuhvata : Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.).
 3. Vožnja brodićem odrasli obuhvata: Vožnju brodićem do pristaništa kod vidikovca sa koga se pruža pogled na okno Carske bare .Vožnja je duga 5 km i vremenski traje oko 1 sat i 30minuta. Tokom vožnje posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Vožnja brodićem deca od 8-18 godina obuhvata: Vožnju brodićem do pristaništa kod vidikovca sa koga se pruža pogled na okno Carske bare .Vožnja je duga 5 km i vremenski traje oko 1 sat i 30minuta. Tokom vožnje posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Iznajmljivanje kanua za 2 osobe obuhvata: Najam drvenog kanua za dve osobe. Posetioci plaćaju po satu provedenom u kanuu. Posetioci pri uzimaju kanua plaćaju naknadu za najviše 3 sata i potpisuju dokument o odgovornosti. Tokom vožnje kanua posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Iznajmljivanje biciklova odrasli obuhvata: Posetioci plaćaju najam bicikla po satu ili danu (tokom radnog vremena zaposlenih). Pri uzimanju bicikla posetioci plaćaju naknadu za sate koje planiraju da provedu u vožnji i potpisuju dokument o odgovornosti. Tokom vožnje biciklova posetioci su dužni da nose zaštitne kacige iz bezbednosnih razloga.
 • Iznajmljivanje biciklova deca obuhvata: Posetioci plaćaju najam bicikla po satu ili danu (tokom radnog vremena zaposlenih). Deca mogu iznajmiti bicikl samo uz prisustvo roditelja.  Pri uzimanju bicikla posetioci plaćaju naknadu za sate koje planiraju da provedu u vožnji i potpisuju dokument o odgovornosti. Tokom vožnje biciklova posetioci su dužni da nose zaštitne kacige iz bezbednosnih razloga.
 • Iznajmljivanje elektrobiciklova odrasli obuhvata: Posetioci plaćaju najam bicikla po satu ili danu (tokom radnog vremena zaposlenih). Pri uzimanju bicikla posetioci plaćaju naknadu za sate koje planiraju da provedu u vožnji i potpisuju dokument o odgovornosti. Tokom vožnje biciklova posetioci su dužni da nose zaštitne kacige iz bezbednosnih razloga.
 • Paket br.1 odrasli obuhvata: Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), vožnju brodićem u pratnji vodiča, korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.). Tokom vožnje posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Paket br. 2  deca/ekskurzije obuhvata: Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), vožnju brodićem u pratnji vodiča, korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.). Tokom vožnje posetioci su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.
 • Paket br.3 deca/ekskurzije ekskurzije obuhvata: Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), šetnju u pratnji vodiča, korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.).
 • Paket br.4 – fotografi obuhvata: Naknadu za zaštićeno područje koja je definisana Zakonom o naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), vožnju brodićem u pratnji čuvara prirode u trajanju do  najviše 3 sata, korišćenje staze zdravlja, igrališta i mobilijara (vidikovac na malom nasipu i vidikovac na kraju staze zdravlja i dr.). Tokom vožnje fotografi su dužni da nose prsluke za spašavanje iz bezbednosnih razloga.

Postoji mogućnost zakupa brodića za manje od 6 posetilaca i tada je cena aranžmana 4.000 dinara, npr. bračni par koji želi individualnu vožnju Starim Begejom.

Za rekreativni ribolov u SRP „Carska bara“ važi posebna dozvola u iznosu od 4.000 dinara koju prodaje korisnik Ribarskog područja Mali Begej ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin.

U ovom zaštićenom području su prisutne 2 čuvarske službe, ribočuvari i čuvari prirode.

Kontakt telefoni za zakazivanja su:

064 6491526 Zoran Medić, šef Čuvarske službe ustanove „Rezervata prirode“

064 8116297 Jasna Jovanov, stručni saradnik, diplomirani biolog – master u ustanovi „Rezervata prirode“

rezervatiprirodezr@gmail.com

31 Comments

 1. Poštovani,
  Nikom mi se ne javlja na tel.koji je dat u tekstu. Da li možete da mi date inforamcije:
  – da li je rezervat Crska bara otvorena za posetioce
  -da li mogu da rezervišem 4 mesta za brodić
  – da li treba da se najavim nekom za šetnju – stazom zdravlja..Htela bih da svojim izletom koji planiram naredni vikend ( 20-21.06.2020.) obuhvatim sve
  Hvala unapred

 2. Poštovana Radmila, telefon je ispravan pa vas molimo da pokušate još koji put, naravno u pre podnevnim časovima.
  – Rezervat je otvoren za posetioce
  – Brodić zbog nižeg vodostaja trenitno ne ide ali su mobilni manji čamci i potrebna je rezervacija (često je to moguće uraditi i na licu mesta)
  – Za stazu zdravlja nije potrebna najava.

 3. Poštovani,
  imam slican zatev kao i Radmila, s tim da bi nas mozda bilo i 5.
  nedelja oko 16.00

 4. Poštovani,

  Da li je dozvoljen ulazak u Carsku baru sa psom?

  Hvala unapred na odgovoru.

  Srdačan pozdrav,

 5. Isto kao i za Radmilu, potrebno je pozvati za vožnju (za šetnju ne) osim ako ne želite da rizikujete tj. da probate “na slepo” i nađete mesto, i to je moguće.

 6. Poštovani,
  zanima me da li zbog obilnih padavina Rezervat radi i da li je potrebna rezervacija za brodić ili može na licu mesta? Došla bih 28.6. sa drugaricama.
  Srdačan pozdrav.🙂

 7. Poštovana Marina, i pored obilnih padavina Rezervat radi a rezervacije/dogovor oko vožnje manjim brodićem su moguće i na licu mesta. Dobro došli.

 8. Postovani, dosla bih sutra u vas rezervat, samo nas dvoje, zanima me da li vozi veci brod, ili samo manji,
  i koja je cena voznje? Hvala

 9. Poštovana Aleksandra, veliki brod nije u funkciji i samo radi manji brodić (i da je u funkciji ne bi vozio zbog niskog vodostaja)

  INFOMACIJA ZA SVE KOJI NAS PRATE;
  Cena karata su sledeće
  450 din odrasli
  400 din škole
  U ceni je i staza zdravlja koja se inače plaća 150 din za odrasle i 100 din za škole ako nema brodića.

  Ako imate nekih nedoumica, slobodno pozovite rukovodioca sektora za turizam (info/zakazivanje) Milivoj Putić Puta 063/325868

 10. Postovani napisali ste samo,cenu za odrasle i skole, a deca, pojedinacno? Deca koja dodju sa roditeljima?

 11. Postovani, da li mogu da rezervisem dva mesta za brod ili camac, za sutra nedelju 5.7.20. I u koje vreme I na kom mestu je potrebno da budemo?

 12. Poštovana Ana, kao što smo napisali u predhodnim odgovorima, morate pozvati gospodina Putića za sve detalje oko rezrevacija. Na ovom sajtu možete dobiti samo osnovne informacije. Srdačan pozdrav.

 13. Stigli smo u Carsku baru oko 12 časova, četvrtak 16 jul. 2020. Pustara totalna, nema ljudi, prilaz po putu peške bez trotoara, čamci ne idu tj samo vikendom, kako kažu na pristaništu, ili da platite 6000 za sat vremena. Pa mi na Ohridu platismo 5e po osobi obilazak čamcem…Naša posla i turizam
  Bar popismo kafu u lepom restoranu Trofej da nismo džaba dolazili.

 14. Zaboravih da dodam da komarci grizu kao pomahnitali pa posle 200m na tzv. Stazi zdravlja zaradismo po 10ak uboda i vratismo se nazad. Za izbegavanje

 15. Postovani, na koji broj se moze nazvati za zakazivanje voznje brodicem u nedelju 26.07.2020?

 16. Postovani,
  Nisam razumela, da li moze pas, vezan (povodac) sa mnom u rezervat, bez,naravno, i pokusaja ulaska psa u vodu…?
  Samo bi setala sa mnom….
  Hvala unapred na odgovoru..
  Pozdrav

 17. Poštovana Ksenija, koliko mi znamo (kao što smo i napisali) ulazak ljudi sa psima (bili oni na povodcu ili ne) nije dozvoljen.
  Ali da biste bili 100% sigurni (a i da bi proverili da li se ipak može napraviti neki kompromis) predlažemo da nazovete menažera za turizam i proverite.
  Milivoj Putić Puta 063/325868

 18. Poštovani,
  da li je tačno da brodić nije registrovan i nije prošao tehničke preglede, dakle nebezbedan je za plovidbu ??? Da li je tačno da je požar uništio 1. zonu zaštite, osmatračnicu… Dali je tačno da se Carska bara pretvorila u najobičniju pustaru prepunu smeća…To su zapažanja mojih drugara koju su se upustili u avanturu odlaska na Carsku baru.

  Molim Vas da mi odgovorite da li je brodić registrovan za plovidbu i da li ima sve neophodne sertifikate za bezbednu plovidbu.

  Pozdrav,Jovan

 19. Poštovani Jovane,
  – Brodić ne postoji već više od godinu dana, izvađene je iz vode i prepolovljen na dva dela (pravi se potpuno novi koji će biti gotov tek za sledeću sezonu) samim tim nije ni registrovan.
  – Da požar je uništio osmatračnicu ali je već napravljena nova kao i staza ka njoj, takođe i priroda se regenerisala i sve je ponovo izraslo.
  – Njie tačno da je prtvorena u pustaru (predlažemo da pogledate kako sad izgleda Rezervat na ovom linku https://volimzrenjanin.com/flora-i-fauna-grada-zrenjanina/nggallery/flora-i-fauna/zivotinje-carske-bare ), Rezervat je uređen i nema smeća (juče smo bili u šetnji)

  Napominjemo da mi samo uređujemo sajt TO Zrenjanin i nismo zaposleni u Rezervatu, Ako je potrebno više informacija pozovite upravljača SRP Carska bara (Ribnjak Ečka)

 20. Ako nameravate da posetite navodno “Carsku baru” prvo treba da je nađete, pronašao sam je koristeći više pomoći. Prvo navigacija koja je odmah reagovala na baru, ali ne i na ulaz. Posle više stajanja i pitanja stigosmo do krive rampe i parkirasmo na pola regionalnog puta, jer od tolike brige za prirodom nema gde da se stane. Nekako siđemo do baruštine koja je sve samo ne carska, sem trske i slomljenih drvenih nastrešnica, dva udavljena plovila, nakrivljenih brvnara u kojima nema ništa, ima jedna nastrešnica sa nekoliko klupa. Postoji propali dečiji mobilijar, pokušaj zapuštene prodavnice koja normalno ne radi i jedan navodno čamac koji vozi samo vikendom a nas petoro je došlo pogrešnog dana u ponedeljak 03.08.2020 u 12h. Pitasmo jednog od trojice verovatno zapošljenih koji se lenjo dovuče do nas šta možemo da vidimo. Možete jedino da prošetate stazom “Zdravlja” koja navodno ima četiri kilometara i to je bliža ili malo dalja bari pa možda nešto i vidimo. Pa već kad smo došli hajde da idemo. Ali sada treba i da se plati 150din po osobi jer to je “Doživljaj”. Platismo i stupimo na koziju stazu koja vodi kroz šumarak pored bare, ali i dalje od vode ništa sem što se ponegde približimo ševaru, odnono trsci. Od korenja drveća se teško i hoda prođosmo tri neka mostića opet preko blata oko nas trska,šaš i šumica od bare i dalje ništa da ne kažem, nešto živo da vidimo. Pređosmo oko kilometar, konsenzusom se okrenemo na levo krug, prevareni se vratismo do kola koja ne sreću niko nije oštetio. Ovo je istina o navodnoj ni običnoj bari, pa izvolite. Mi smo prevareni hvalospevima i reklamama na televizije doduše usput svratili iz daleka,ne želim da se i vama ovo desi. U zdravlju da se nikad ne vidimo, sramota ste za ovu lepu našu zemlju!

 21. Dobro jutro. Ja zovem cetvrti dan i niko se ne javlja. Da li postoji jos neki nacin da se dobiju informacije i rezervise voznja brodom? Hvala puno

 22. Poštovana Biljana, predlažemo da isključivo zovete pre podne i uvek na mobilni koji smo već napisali u porukama (Milivoj Putić Puta 063/325868)

 23. Sta se trenutno desava sa Carskom barom i brodicem? Vidim ovde svakakve komentare. Da li je i dalje potrebno da se zove za rezervaciju za voznju brodicem? I da li vredi ici videti Carsku baru?

 24. Stvarno ne znam šta si ti očekivao. Da te neko dočeka uz fanfare i prostre crveni tepih?
  Ako se prvo informišeš o radnom vremenu i terminima kada ide brodić možeš organizovati lep izlet i provesti prijatno vreme sa društvom. Od doba u godini zavisi koliko će se videti životinjskog sveta, ali u svakom slučaju će biti prijatno provedenih par sati u prirodi.
  Svakome bi preporučio da obiđe Carsku baru, bio sam nekoliko puta sa različitim društvom. Svi su posle izleta bili dobro raspoloženi i poneli više ili manje, ali uvek lepe utiske.
  Carska bara nije Jeloustoun niti Everglejds, ali ni Srbija nije Amerika.
  Ako neko očekuje gejzire, flamingose, krokodile,… i da ga dočekaju svetla Las Vegasa, definitivno je promašio destinaciju.

 25. Postovani! Hteli bi da za 1 maj posetimo Carsku baru.Dali ima neki organizovan program i kako sem mogu prijaviti?

 26. Poštovani, upravljanje Carskom barom je od skora dodeljeno “Rezervatima prirode” morate njih da kontaktirate. Pozdrav.

 27. Postovani,

  Zovem 4 – ti dan i niko se na telefone ne javlja, niti odgovara na mejl! G-din Putic vise ne radi u rezervatu, ljubazan covek upucuje na ove “mrtve“ telefone. Zelim da dovedem na ekskurziju 20-tak studenata ali cu, izgleda odustati. Besmisleno je ici na nevidjeno pa se vratiti neobavljena posla.

 28. Postovani,

  Zovem 4 – ti dan i niko se na telefone ne javlja, niti odgovara na mejl! G-din Putic vise ne radi u rezervatu, ljubazan covek upucuje na ove “mrtve“ telefone. Zelim da dovedem na ekskurziju 20-tak studenata ali cu, izgleda odustati. Besmisleno je ici na nevidjeno pa se vratiti neobavljena posla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *