Specijalni rezervat prirode "Carska bara"

Specijalni rezervat prirode "Carska bara"
"Carska lađa" za prevoz putnika vodenim putem do Carske bare

Nacionalna i međunarodna klasifikacija:

Prva zaštita: 1955.g, Specijalni rezervat prirode I kategorije IUCN Category IV, Staništa i druga upravljana područja; EMERALD mreža staništa i vrsta, Ramsar, IBA, IPA; 10 savršenih mesta Republike Srbije

Rezervat se nalazi na 55 km od Beograda, 60 km od Novog Sada, 14 km od Zrenjanina (prema Beogradu). Sportski aerodrom „Ečka” udaljen je od Rezervata 6 km. Pristup Rezervatu je moguć autobusom, automobilom, biciklom i brodom, postoji i redovna autobuska linija Zrenjanin- Belo Blato (via RG „Ečka”).

SRP “Carska bara” obuhvata ostatak nekadašnjeg glavnog područja duž gornjeg toka reke Begej, sa očuvanim i raznovrsnim orografskim i hidrografskim ritskim oblicima i pojavama. Predstavlja kompleks – mozaik barsko močvarnih, šumskih, livadskih, stepskih i slatinskih ekosistema sa raznovrsnim i bogatim živim svetom i staništima mnogih endemskih, subendemskih, reliktnih vrsta panonskog prostora. Prirodne vrednosti Rezervata visoko su ocenjene zbog postojanja oko 500 biljnih vrsta, 239 vrsta ptica, 20 vrsta riba, kao i 30 vrsta sisara retkih za ovo područje, a od posebnog značaja su i ribnjačka jezera koja se nalaze između dva entiteta zaštićenog područja.

Veličina zaštićenog područja (u ha):

4726 ha ukupno, odnosno 2 prostorne celine: Mužljanski rit površine 2062 ha i Carska bara (Stari Begej sa vlažnim područjem, Botoški, Farkaždinski i Mali rit – Fidričkia), površine 2664 ha.

casrka bara zrenjanin
Područje Rezervata ima bogato kulturno istorijsko nasleđe. U prošlosti istorijat područja se usko vezuje za naselje Ečka. Od kraja XVIII veka ključni uticaj na razvoj i korišćenje celog područja, imala je vlastelinska porodica Lazar, koja je u tom periodu sagradila Kaštel "Ečka".

U neposrednoj blizini Rezervata se nalaze crkve različitih veroispovesti – Protestanska, Katolička i Pravoslavna crkva u Ečki koja datira iz 1711. godine. Ova crkva je najstarija u ovom podneblju a posebnost ovog zdanja je dobro očuvani drveni toranj.

Lokalne zajednice – naselja u neposrednoj blizini Rezervata su multinacionalne zajednice sa bogatom tradicijom i kulturno istorijskim nasleđem. Takođe su na ovom prostoru interesantna nepokretna kulturna dobra, arheološka nalazišta i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu. U granicama Rezervata je ribarsko područje „Mali Begej” namenjeno za sportsko-rekreativni ribolov, a na RG „Ečka”AD (van Rezervata) nalazi se prirodno jezero „Joca” namenjeno za ekskluzivni sportski ribolov sa mogućnošću iznajmljivanja čamaca na vesla.

Kontakt +381 23 884 025, +381 23 884 645

Turistička ponuda

Zaštićeno područje pruža mogućnost za celodnevne posete. Akcenat turističke ponude je stavljen na višečasovni izlet brodom, vožnju biciklima na nasipu a za ljubitelje akivnog odmora omogućena je šetanja stazama duž živopisnog krajolika. Na poseban zahtev posetilaca organizuju se letovi motornim zmajem i lakim avionom.

Organizuju se stručne i edukativne ture za đake i studente po rezervacijama. Teme su prevashodno vezane za ekologiju sa akcentom na barsko močvarne ekosisteme. Postoje i posebni programi posmatranja ptica/ divljači, sa vidikovca i foto čeka- osmatračnica, na određenim lokacijama.

Od objekata turistima na raspolaganju su: Prirodnjačka kuća, turistički brod, vidikovac na Carskoj bari, staza zdravlja i izletište sa informativnim tablama, igralište na izletištu, učionica u prirodi. Informacije se mogu dobiti na telefon: 023/884-025, 884-645.

Promotivni materijal i mape su dostupni posetiocima u Prirodnjačkoj kući, na recepciji hotela “Sibila” i na izletištu Rezervata. Materijal je dostupan i na Engleskom jeziku.

Prirodnjačka kuća je locirana na ulazu u Rezervat, telefoni: 023 884-025, 884-645: radno vreme je usklađeno sa posetama. Zaposleni se koriste engleskim jezikom. Izletište Rezervata je polazna tačka za obilazak zaštićenog područja, a sve informacije se mogu dobiti u Prirodnjačkoj kući i na recepciji hotela “Sibila”.

Suveniri se mogu kupiti u Prirodnjačkoj kući i u objektu na izletištu Rezervata, a lokalni proizvodi, u lokalnim zajednicama okolnih naselja. Zvanični cenovnik i turističku ponudu možete naći na zvaničnom sajtu Upravljača SRP „Carska bara” www.carskabara.rs

Opis rute

Obilazak Rezervata turističkim brodom kapaciteta 50 putnika, sa izlaskom na vidikovac Carska bara sa vodičem, traje oko 2h. Staza zdravlja je šumskog karaktera dužine oko 4km do vidikovca (u oba pravca oko 8km), obilazak uz pratnju vodiča traje oko 2h. Postoji mogućnost kombinacije obilaska Rezervata u jednom pravcu brodom, a u povratku Stazom zdravlja (po želji).

Celodnevni program posmatranja ptica (birdwatching), u manjim grupama, uz stručnog vodiča na određenim lokalitetima, osmatračnica – foto čeka. Moguće je iznajmiti kanu/ čamac na vesla, kao i motorni čamac sa vodičem, (max. 6 osoba). Poseta Prirodnjačkoj kući sa postavkom prepariranih eksponata autohtonih vrsta i projekcijom filma i spota o prirodnim bogatstvima SRP „Carska bara”. Sezona obuhvata period april – novembar.

Za stazu zdravlja koja je šumskog karaktera potrebna je terensko-sportska obuća.

Trajanje organizovanog obilaska brodom ili Stazom zdravlja je 2h, s tim da se može boraviti ceo dan (07-20h). Vreme potrebno za posetu Prirodnjačkoj kući je oko 30 min. Početna tačka obilaska Rezervata je izletište, a krajnja je vidikovac na Carskoj bari, udaljen oko 4km. Cela ruta je obeležena putokazima i informativnim tablama.

Hotel „Sibila” na svega 50m od Rezervata, raspolaže restoranom koji na meniju ima specijaliteti od ribe, divljači i internacionalna jela. Piće, sladoled, kafa, se poslužuju i na izletištu Rezervata.

casrka bara zrenjanin
Ribarsko gazdinstvo „Ečka" je proizvođač poznatog brenda zdrave hrane „Ečanskog šarana". Ribarsko gazdinstvo „Ečka"AD, ima svoje lovište, organizuje lov i smeštaj lovaca u hotelu „Sibila", pored hotela postoje boksovi za lovačke pse. Smeštajni kapacitet hotela je 34 ležaja u 17 soba. Kontakt +381 23 884 646

Leave a Reply