Kupalište Peskara, Motel Šumica, izletište Tisa...

Kupalište Peskara

Gradsko kupalište Peskara nastalo je na delu jednog od tri jezera formirana nakon dugogodišnje eksploatacije peska, a zbog prirodno čiste vode i atraktivne lokacije, dugi niz godina građani ga koriste za kupanje i rekreaciju.

Locirano je u južnom delu grada Zrenjanina na samom rubu naselja Mužlja, na svega nekoliko kilometara od centra.
Plansko uređenje prostora oko jezera otpočelo je pre nekoliko godina i privedeno je nameni kao gradsko kupalište. Sadašnjem izgledu kupališta prethodili su obimni radovi na čišćenju dna jezera, uređenju obale, nasipanju peska, izgradnji komunalne infrastrukture, postavljanju aqua tobogana i drugih sadržaja čija svhra i namena su prilagođeni potrebama posetioca.

U planovima je i dalje uređenje i proširenje prostora, čime “Peskara” pretenduje da postane jedno od najatraktivnijih izletišta i kupališta u širem okruženju.

Peskara Zrenjanin
Peskara Zrenjanin

SRC " Motel - Šumica "

Lociranje na severoistočnoj gradskoj periferiji, u delu grada “Šumica”, oko 3,5 km od centra Zrenjanina, na prostoru nekadašnjeg poluostrva, a sada ostrva oko kog protiče kanalisana reka Begej i deo njegovog nekadašnjeg toka. Prilaz ostrvu omogućen je nasipom, a tokom sezone zabranjen je pristup motornim vozilima.

Sadržaji na izletištu prilagođeni su porodičnom boravku, a posebne mogućnosti nude se sportistima i rekreativcima – izgrađeno je nekoliko teniskih terena, potom igrališta za košarku, odbojku i odbojku na pesku, trim-staza, igralište za fudbal i dečja igrališta.

Izletište Tisa

Izletište Tisa
Izletište Tisa

Na teritoriji grada Zrenjanin, kod Žabaljskog mosta, na 12km od Zrenjanina i 36km od Novog Sada (neposredno kraj magistralnog puta Zrenjanin – Novi Sad), nalazi se kamp-izletište na Tisi koje predstavlja pravu turističku oazu za kupače i turiste u letnjem periodu.

Uz kupalište sa talpom i bazenom za decu, nalaze se i 2 ugostiteljska objekta sa letnjim baštama. U okviru izletišta postavljeni su roštilji, uređeni su prostori za kampovanje, sportski tereni za košarku, odbojku i odbojku na pesku, dečije igralište…

Reka Tisa predstavlja najveću pritoku Dunava, čija dužina toka iznosi 1.358 km a površina razvoda 157.186 m². Izvire u Ukrajini, u zapadnim Karpatima, nastaje spajanjem Crne i Bele Tise. Najveci deo toka pripada Mađarskoj, a kroz Srbiju, do ušća u Dunav kod Starog Slankamena protiče u dužini od 168 km, što obuhvata oko 17% njenog ukupnog toka.

Kod mesta Perlez u zrenjaninskoj opštini u Tisu se uliva Begej. Tisa delom čini zapadnu administrativnu granicu teritorije grada Zrenjanina. Privredno-turistički potencijali ove velike ravničarske reke uslovili su da se na njenim obalama izgradi veći broj pristaništa i područja namenjenih ribolovu i rekreaciji.

Reka Begej izvire u karpatskom području Rumunije i protiče Banatom kao leva pritoka Tise. Nastaje stapanjem tri manja rečna vodotoka – Beregso, Njarad i Jer. Uliva se u reku Tisu kod naseljenog mesta Perlez. Reka je duga 254 km, od toga je 76 km u Srbiji. Od Temišvara do Zrenjanina, i dalje do ušća, pretvorena je u plovni, tzv. Begejski kanal. Stari Begejski kanal, kanalisano rečno korito, dug je 97 km, a novi 83 km (do Temišvara). Glavno pristanište plovnog Begeja je u gradu Zrenjaninu. Kroz Zrenjanin reka protiče u dužini toka od oko 13 kilometara.
Regulacijom reke u periodu 1970-1985.godine, njegov tok je skraćen, a meandar oko naselja “Mala Amerika” pretvoren je u tri jezera, namenjena rekreaciji, sportu i ribolovu. Iako danas u znatnoj meri zagađen industrijom, Begej je, u pravom smislu reči, gradskareka, a svakako, najprepoznatljivija odrednica Zrenjanina jeste upravo – grad na Begeju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *