Telefon: +381 (0)23 523160 office@visitzrenjanin.com

Kupalište Peskara, Motel Šumica, izletište Tisa...

Kupalište Peskara

Gradsko kupalište Peskara nastalo je na delu jednog od tri jezera formirana nakon dugogodišnje eksploatacije peska, a zbog prirodno čiste vode i atraktivne lokacije, dugi niz godina građani ga koriste za kupanje i rekreaciju.
Locirano je u južnom delu grada Zrenjanina na samom rubu naselja Mužlja, na svega nekoliko kilometara od centra.
Plansko uređenje prostora oko jezera otpočelo je pre nekoliko godina i privedeno je nameni kao gradsko kupalište. Sadašnjem izgledu kupališta prethodili su obimni radovi na čišćenju dna jezera, uređenju obale, nasipanju peska,
izgradnji komunalne infrastrukture, postavljanju aqua tobogana i drugih sadržaja čija svhra i namena su prilagođeni potrebama posetioca.

Peskara Zrenjanin
Peskara Zrenjanin

U planovima je i dalje uređenje i proširenje prostora, čime “Peskara” pretenduje da postane jedno od najatraktivnijih izletišta i kupališta u širem okruženju.

SRC " Motel - Šumica "

Lociranje na severoistočnoj gradskoj periferiji, u delu grada “Šumica”, oko 3,5 km od centra Zrenjanina, na prostoru nekadašnjeg poluostrva, a sada ostrva oko kog protiče kanalisana reka Begej i deo njegovog nekadašnjeg toka. Prilaz ostrvu omogućen je nasipom, a tokom sezone zabranjen je pristup motornim vozilima.

Sadržaji na izletištu prilagođeni su porodičnom boravku, a posebne mogućnosti nude se sportistima i rekreativcima – izgrađeno je nekoliko teniskih terena, potom igrališta za košarku, odbojku i odbojku na pesku, trim-staza, igralište za fudbal i dečja igrališta.

Izletište Tisa

Izletište Tisa
Izletište Tisa

Na teritoriji grada Zrenjanin, kod Žabaljskog mosta, na 12km od Zrenjanina i 36km od Novog Sada (neposredno kraj magistralnog puta Zrenjanin – Novi Sad), nalazi se kamp-izletište na Tisi koje predstavlja pravu turističku oazu za kupače i turiste u letnjem periodu.

Uz kupalište sa talpom i bazenom za decu, nalaze se i 2 ugostiteljska objekta sa letnjim baštama. U okviru izletišta postavljeni su roštilji, uređeni su prostori za kampovanje, sportski tereni za košarku, odbojku i odbojku na pesku, dečije igralište…

Reka Tisa predstavlja najveću pritoku Dunava, čija dužina toka iznosi 1.358 km a površina razvoda 157.186 m². Izvire u Ukrajini, u zapadnim Karpatima, nastaje spajanjem Crne i Bele Tise. Najveci deo toka pripada Mađarskoj, a kroz Srbiju, do ušća u Dunav kod Starog Slankamena protiče u dužini od 168 km, što obuhvata oko 17% njenog ukupnog toka.

Kod mesta Perlez u zrenjaninskoj opštini u Tisu se uliva Begej. Tisa delom čini zapadnu administrativnu granicu teritorije grada Zrenjanina. Privredno-turistički potencijali ove velike ravničarske reke uslovili su da se na njenim obalama izgradi veći broj pristaništa i područja namenjenih ribolovu i rekreaciji.

» Izletište na Tisi je udaljeno destak kilometara od Zrenjanina a u planu je uvođenje besplatne autobuskoe linije. «

Reka Begej izvire u karpatskom području Rumunije i protiče Banatom kao leva pritoka Tise. Nastaje stapanjem tri manja rečna vodotoka – Beregso, Njarad i Jer. Uliva se u reku Tisu kod naseljenog mesta Perlez. Reka je duga 254 km, od toga je 76 km u Srbiji. Od Temišvara do Zrenjanina, i dalje do ušća, pretvorena je u plovni, tzv. Begejski kanal. Stari Begejski kanal, kanalisano rečno korito, dug je 97 km, a novi 83 km (do Temišvara). Glavno pristanište plovnog Begeja je u gradu Zrenjaninu. Kroz Zrenjanin reka protiče u dužini toka od oko 13 kilometara.
Regulacijom reke u periodu 1970-1985.godine, njegov tok je skraćen, a meandar oko naselja “Mala Amerika” pretvoren je u tri jezera, namenjena rekreaciji, sportu i ribolovu. Iako danas u znatnoj meri zagađen industrijom, Begej je, u pravom smislu reči, gradskareka, a svakako, najprepoznatljivija odrednica Zrenjanina jeste upravo – grad na Begeju.

Leave a Reply

Close Menu
PETAK, 26.09. 22h KONCERT APSOLUTNO ROMANTIČNO, ISPRED VODOTORNJA.

Brojimo
00 Days
00 Hrs
00 Mins
00 Secs
Expired!
Ove godine, na 34. DANIMA PIVA ZRENJANINSKA FILHARMONIJA će nastupati DVA puta i to na dva totalno različita načina !!!

%d bloggers like this: